Textové pole: Základná škola Horná Kráľová
Textové pole: Škola zapojená do projektu INFOVEK

ZŠ Horná Kráľová

PROLÓG

Základná škola Horná Kráľová je vidieckou, plno organizovanou školou, ktorej zriaďovateľom je Obec Horná Kráľová.

Obec Horná Kráľová sa nachádza v severo- západnej časti okresu Šaľa v Nitrianskom kraji.

V školskom roku 2005/2006 navštevuje 177 žiakov. O spomínaných žiakov sa v deviatich triedach v oblasti výchovy a vzdelávania stará 13 učiteľov, 1 vychovávateľka a 4 nepe-dagogickí zamestnanci.

O živote, práci, aktivitách žiakov, rodičov, samosprávy a pedagógov sa pokúsime informovať všetkých záujemcov prostredníctvom tejto webovskej stránky.

 

Veríme, že stránka sa stane vaším spoľahlivým zdrojom informácií. A už vopred vám ďakujeme za návštevu a záujem o našu prácu.

Základná škola Horná Kráľová

Školská 373

Horná Kráľová

951 32

 

Kontakt:

Počítačová trieda INFOVEK

7:42

28. 3. 2006

Posledná aktualizácia

03777812 41

Textové pole: rzshk@zshkralova.ed